Meet the teachers

Helvi Brauer (Hattivatit)
Hei olen Elizabeth, mutta Suomi-Koulussa minua kutsutaan Helviksi. Opetan 0-4 vuotiaiden ryhmässä. Opiskelin suomea Salolammella (suomen kielileiri Pohjois-Minnesotassa) nuorena. Olen myös ollut opiskelijana Tampereen ja Oulun yliopistoissa. Ryhmässä laulamme, leikimme ja väritämme. 0-3 -vuotiaiden kanssa pitää olla huoltaja mukana ryhmässä. 0-3 -vuotiaat ja niiden huoltajat lähtevät kello 11. 

Hi I am Elizabeth, but at Suomi-Koulu I am called Helvi. I teach in the 0-4 year old group. I studied Finnish as a youth at Salolampi (a Finnish language camp in Northern Minnesota). I have also been a student at universities in Tampere and Oulu. In the group we sing, play and color. The 0-3 year olds need to have a caretaker with them in the group. The 0-3 year olds and their caretakers leave at 11 AM.

Vilma Jäämuru (Hemulit)
Hei,
Minun nimeni on Vilma. Muutin Teksasista opiskelemaan kemian insinööriksi Minnesotan yliopistoon. Olen käynyt Suomi-koulua koko lapsuuteni ja ollut myöhemmin aktiivinen myös ohjaajana. Halusin jatkaa ohjaajana myös kun muutin tänne Minnesotaan. Nyt minulla alkaa kolmas vuosi ei-suomea kotikielenä puhuvien lasten opettajana. Olen innoissani uuden lukuvuoden alkamisesta sekä uusien oppilaiden tapaamisesta! Meille tulee hauska vuosi yhdessä suomen kielen parissa.

Hey,
My name is Vilma. I moved to Minnesota from Texas to study Chemical Engineering at the University of Minnesota. I have always been very active in the Finnish community in Texas so I wanted to continue my involvement at the Finnish Language School of Minnesota. I will be starting my third year as a teacher, teaching the non+native class. I am excited to start and look forward to a great year!

Anne Shadrick / Heli Hunter (Muumit)

I teach the Suomi-koulu with the 5 and older students who have conversational Finnish speaking skills. Suomi-koulu has been close to my heart since the beginning as I am a founding member, teacher, and board member. Eliana and Niko, my grandchildren, are now Suomi-koulu students. I also teach fulltime in Farmington, MN as an elementary reading specialist.

Minä opetan Suomi-koulun yli 5v. oppilaita, joilla on vahva suomen kieli. Suomi-koulu on ollut alusta lähtien lähellä sydäntäni. Olen perustajajäsen, opettaja, sekä koululautakunnan jäsen. Eliana ja Niko, tyttäreni Katjan lapset, ovat Suomi-koulussa mukana. Opetan myös Farmingtonissa ala-asteen erikoislukuopettajana.Harri Mattinen (Aikuiset / Adults)
I have taught Finnish to adults now many years.  I like to spice up the lessons with odd facts about Finland and show the culture side of the country as well.
Class description:  adult beginners – we read / translate / use videos from the web / some kielioppi (grammar) and lots of fun topics to talk about Finland and Finns.